2017. október 4., szerda

Fülöp Ferenc alsósófalvi származású néhai fafaragó

Fülöp Ferenc alsósófalvi származású fafaragó   Erdélyben, Alsósófalván születtem 1944-ben. A Petrozsényi Bányaipari Egyetemen végeztem 1967-ben, bányamérnök, mérnöktanár szakon.

   Fafaragással hosszú évtizedek óta foglalkozok. A Csíkszeredai Népi Egyetem fafaragó tagozatát végeztem el 1988-ban. Családommal 1989-ben települtem át Magyarországra, Zalaegerszegre. Kezem alól sok-sok, faragással díszített bútor, használati tárgy, dísztárgy, kopjafa és nem utolsó sorban székelykapu került már ki.

   Munkáimat ismerik már Zala Megyében és a Dunántúlon is: a sitkei harangláb, a sárhidai kopjafa, a csatári Zrínyi emlékoszlop, a zalaegerszegi református templom csillárai, perselye. Faragásaimban együtt jelenik meg a hagyománytisztelet és művészi igényesség. Tudásomat fafaragó szakkörökben adom át a fiatalságnak.

   Munkáimmal sok Erdélyi és Hargita megyei kiállításon szerepeltem. Kaptam több megyei és országos elismerést, 1. helyezést országos népi iparművészeti tárlaton. Oklevelet kaptam az Egerszegi Vásáron.

   Fülöp Ferenc 2017 Szeptembe 26.-án hunyt el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Faragott sarokszekrény


Faragott kopjafák

Faragott kopjafák

Címer

Faragott sarokszekrény

Faragott sarokszekrény

Faragott szék


Fülöp Ferenc alsósófalvi származású fafaragó