2017. május 19., péntek

Kiskőrösi út

   2017 május 12-14 közötti időszakban az Alsósófalvi Református Gyülekezet Kórusa Kiskőrösre (Magyarország) látogatott. Rendkívül kedves és barátságos fogadtatásban volt részünk.

   Szombaton egy termálvizű strandon fürödhettünk, délután pedig egy zenés áhitatnak lehettünk résztvevői. Az igei szolgálatot: Timár Zsolt, alsósófalvi lp.végezte. Az Istentisztelet keretében fellépett a kórusunk: Parajdi Orsolya vezetésével, valamint közös éneklés is volt a házigazda kórussal: Pusztai Virág Katalin irányításával.

   Vasárnap délelőtt ünnepi Istentiszteleten vettünk részt. A keresztség sákrámentumát Pénzes Péter helyi lelkipásztor szolgáltatta ki. Az igei szolgálatot: Timár Erika lp. végezte.

   A kórusunk több énekszámot is elénekelt ez ünnepi alkalomból. A nemzeti imánk eléneklése után a központi térre vonultunk a Petőfi szoborhoz, ahol az alsósófalvi kórus evangéliumi és hazafias dalokat énekelt. Petőfi Sándor szülőházának-, és a Petőfi múzeum meglátogatása sem maradt el. A közös ebéd után egy szőlős gazda tanyájára voltunk hivatalosak, majd közös vacsora következett.

   Felemelő élmény volt Kiskőrösön lenni! Hálás szívvel köszönjük a Református Gyülekezet és a Kórus meghívását!

   Köszönjük a szívélyes fogadtatást és az áldozathozatalt a helyi Lelkipásztornak és családjának,a Gyülekezet gondnokának és családjának,Patka Istvánnak és családjának,a kórusnak, és Mindazoknak,akiknek része volt abban,hogy mi jól érezzük magunkat!

   Isten áldja meg életüket és szolgálatukat!

Soli Deo Gloria!
Alsósófalva, 2017 május 18.-án
Timár Erika lp.


" És monda Dávid a Léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyafiai közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel! "
1 Krónika 15,16

2017. május 15., hétfő

Májusi séta a Sóvidéken


További felvételek a Facebook oldalunkon.

Református kórustalálkozó Kiskőrősön

A kiskőrösi református gyülekezet meghívására Kiskőrösre látogatott az alsósófalvi református gyülekezet kórusa.


2017. május 9., kedd

Együtt táncoltak Alsósófalván

   Május 5-én, pénteken kisebb néptánctalálkozót szerveztek Alsósófalván, a Kacsó András Kultúrotthonban. A rendezvényen fellépett az alsósófalvi Gyermekláncfű Néptánccsoport, a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánccsoport és a balánbányai Örödögborda Néptáncegyüttes.

   Az együtt táncolás jegyében Alsósófalván kisebb néptánctalálkozót szerveztek, melyen a házigazda Gyermekláncfű Néptánccsoport mellett, két neves együttes lépett színpadra. A jelenlévőket Fülöp Noémi, az alsósófalvi Gyermekláncfű Néptánccsoport vezetője köszöntötte, majd színpadra léptek a táncosok.

   A húsz éves Kékiringó Néptánccsoport részéről felcsíki és mezőmadarasi táncokat láthatott a közönség.

   Miután mindegyik néptánccsoport bemutatta műsorát, táncházzal folytatódott az ünnepség.

Forrás: Sóvidék Televízió


2017. május 3., szerda

Felhívás az alsósófalviakhoz és az onnan elszármazókhoz és mindekihez, akit Sükösd Ferenc művészete megérintett

Tisztelt Alsósófalviak és onnan elszármazottak!

Mindenek előtt meg szeretném köszönni, hogy édesapám, Sükösd Ferenc festőművész emlékét, és hagyatékát oly nagy gonddal és szeretettel, tisztelettel ápolják a faluban. Őrzi az emlékét a szépen gondozott emlékház és az örökkévalóságba röpíti a sok kisiskolás, akik élvezhetik a gyönyörű iskolát, és nagyszerű tanítók munkáját.

Küzdelmes sors volt az övé, de a szenvedélyesen szeretett szülőfaluja és annak emberei, a szerető környezet, a becsületes jó emberek, akik között felnőtt egész életében elkísérték, erőt adtak a küzdelmekkel való megbírkózásban. Írtak és mondtak Róla sok mindent, de soha egyetlen elmarasztaló szót sem. Mindenki nagy tisztelettel és megbecsüléssel beszél Róla Emberként és művészként egyaránt. Gyönyörű költői, művész lelke mind a festményeiben, rajzaiban, mind feljegyzéseiben, leveleiben megmutatkozik. Nehéz sorsa ellenére mindig tele volt életörömmel, huncut székely humorral és ősi tudással, amit még drága, szentként tisztelt szüleitől és a falubeli emberektől kapott útravalóul. Rajongásig szerette a családját, minket, gyerekeit, Emesét és Leventét és feleségét, Évát, Sami öccsét és lányát Tündét, és Irénke húgát is. Keveset beszélt, de ha mondott valamit, akkor annak súlya volt. Egykori tanára az egyetemen, Miklóssy Gábor mondta róla:”Míg a többiek lépegetnek lassacskán előre, Sükösd egyszer lép, de az akkora nagy, mint egy elefánté!” Ez volt jellemző a művészetére is, a szülőföld tájaiban kereste az embert, a lelket, az érdekelte. Lélekkel teli minden egyes kis rajza, amit az ő sófalvi embereiről rajzolt, különösen rajongásig imádott édesanyjáról és édesapjáról, a néhai Sükösd Sámuelről és Juliska mamáról. Magasra tette a mércét, a szülőföld tisztelete és szeretete és megörökítése mellett, bátran kísérletezett a különféle technikákkal, festményeivel, kompozícióival, sajátos tájképfestői stílusával messze meghaladta korát. Annak ellenére, hogy munkássága korai halálával kettétört, a hátrahagyott gazdag festészeti és grafikai anyag akár egy teljes életmű is lehetne. Emlékszem, ahogyan álltam a várban, a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Sors és Jelkép című erdélyi művészet (1920-1990) kiállításon a híres festménye előtt, ami a műtermét ábrázolja a marosvásárhelyi kultúrpalota legfölső emeletén, ahol ő múzeológusként és tárlatvezetőként dolgozott, és figyeltem a képet és a látogatókat. Szinte megbabonázva álltak az akkor igen nagy bátorságnak és festői újításnak nevezhető festmény előtt, amelybe egy akkori Romania Libera újságot ragasztott be. Nem kis mondanivalót hordozott ez annak idején. Az asztalon feljegyzések, vásárlási lista, számok, a nehezen megszerzett kis pénz „könyvelése”, némi szőlő és kenyér. 

Ez év, 2017 decemberében, hosszú idő után először nyílik gyűjteményes kiállítása Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, igazgató gondozásában. A kiállítást Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese nyitja majd meg. Ugyancsak ő vállalta, hogy jövőre megírja a Sükösd Ferenc monográfiát, ami remélhetőleg hamarosan kiadásra kerül.

Ennek okán indítottam be a Sükösd Ferenc oldalt a facebook-on, ami mindenki számára egy kattintással elérhető, és ahol minden olyan anyag a művekről, a kiállításokról, a Róla megjelent anyagokról, írásokról, visszaemlékezésekről, kortárs művészek és művészettörténészek nyilatkozatairól, Duna TV közvetítésről, az iskola és emlékház avatásról, és a jelenlegi iskoláról és emlékházról fent van. Az oldalt én szerkesztem és szinte naponta frissülő anyagokkal üzemeltetem.

Molnár Szabolcsot, az Alsósófalva oldal szerkesztőjét felkértem, hogy segítsen megosztani abbéli kérésemet, hogy segítsen a falu apraja, nagyja abban, hogy minél több visszaemlékezés, esetleg magántulajdonban lévő rajz, festmény előkerüljön és esetlegesen a monográfiába bekerülhessen.

Továbbá tervezem egy alapítvány létrehozását, amelynek ügyében a jelenlegi igazgatóval beszéltem és örömmel vette a gondolatot, hogy létrehozzunk egy Sükösd Ferenc alapítványt, amit első körben a falu segíthet adója 2 százalékával, és amelynek a célja az lenne, hogy minden évben egy rajz és festő verseny következtében legjobbnak kiválasztott gyermek jutalmat kapjon, mely lehet akár komolyabb festőfelszerelés, pénzbeni juttatás, vagy kirándulás Budapestre. Ezek az álmaim, ezeket szeretném valóra váltani, és ehhez kérem édesapám minden sófalvi honfitársa segítségét.

Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit,

Felhívás az alsósófalviakhoz és az onnan elszármazókhoz és mindekihez, akit Sükösd Ferenc művészete megérintett

Felhívás az alsósófalviakhoz és az onnan elszármazókhoz és mindekihez, akit Sükösd Ferenc művészete megérintett

2017. április 19., szerda

Zöldágtevés Húsvét első napján - 2017

   Faluközösségünkben ma is híven ápolják a Zöldágtevés hagyományát húsvétkor. Hisz melyik kislány nem szeretne szépen feldíszített fenyőágat kapni.


A Zöldág tevő legényke jutalma öt darab piros tojás, egy zsebkendő, csoki nyuszi és pénz. Illendő hát az asztalt is előkészíteni a legény fogadására. 


Bár az asztalt még csak székről érem fel, de én is leellenőrzöm, hogy minden rendben van-e. Ésss....rendben van, jöhetnek a legények.


Hej! Nekem mond a verset, ne a kamerának!


Nézd, ha pontosan az ég fele tartod, akkor mindketten kaphatunk belőle.


Megöntözlek az ég harmatával, teljen tarisznyám szép piros tojással....


Köszönjük legények a locsolást, és a szépen feldíszített fenyőágakat.

Tudj meg többet a húsvéti hagyományainkról:
LocsolásHajnalozásZöldágtevés