2018. június 14., csütörtök

Két korabeli katonadal a Sóvidékről

   Bár az alábbi népdalok nem teljesen ismeretlenek számunkra, hisz mindkettő megtalálható Pávai István: A Sóvidék népzenéje című könyvének dvd-mellékletében, most mégis közzétesszük azon okból fogva, hogy igyekszünk minden említésre méltó, Alsósófalvával kapcsolatos iratot öszegyűjteni az Internet világából az Írott említések rovatunkba.


Édesanyám, ne sírjon majd utánam 
Azért, amért katonának beváltam! 
Majd eltelik ez a három esztendő, 
Édesanyám, áldja meg a teremtő! 

Kiadták a bírónak a parancsot, 
Fel kell húzni, babám, már a bakancsot. 
Ne sírjatok, kökényszemü kislányok! 
Három évig nem járok én hozzátok. 


**************************

Megérik a szőlő nemsokára, 
Árva marad a töke magára. 
Árván maradsz te is, kis galambom, 
Októberije el kell masíroznom.Forrás: Nyelv és irodalomtudományi közlemények - 1987

2018. március 29., csütörtök

Áldott Húsvéti Ünnepeket

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek!
         Húsvéti locsolóvers (saját versfaragás) 


Szerencsés jó napot kívánok e háznak,
Ennek a szép család minden lakójának.
El is mondom ehelyt jövetelem célját,
Megöntözném e ház asszonyát és lányát.
         Ebből az üvegből, szagos rózsavízzel,
         Azt locsolom rájuk nagy-nagy szeretettel.
         És kívánom e ház minden nőtagjának,
         Legyenek boldogok amíg minket látnak!
S hogy lássák van nekem némi bátorságom,
Bármivel kínálnak, azt én elfogadom.
Gondoljanak rám is nehezebb napokra,
S egy pár piros tojást bé a tarsolyomba.
         Ezzel  indulok is, sok helyre kell mennem
         Éppen úgy mint maguk üzentek már értem.
         Ma az egyetlen nap, mikor mi férfiak
         Arról gondoskodunk, el ne hervadjanak..

Áldott Húsvéti Ünnepeket


Szász Marika és Karcsi Marosvásárhelyről, 2018. Március 28. 

Áldott Húsvéti Ünnepeket


Konfirmálás Alsósófalván - 2018


   Az idei korai tavasz, a virágvasárnap mondhatni alig hozott virágot a konfirmáció ünnepére, de mégis díszbe öltözött az alsósófalvi református templom. A vasárnap megszólaló harangok hitvallástételre hívták az alsósófalvi fiatalokat.

   Alsósófalván az ünnepi istentisztelet Timár Erika lelkész igehirdetésével kezdődött, majd Timár Zsolt lelkész vezette le a konfirmáció ceremóniáját. Idén 12 ünneplőbe, székely népviseletbe öltözött fiatal, 6 lány és 6 fiú tett tanúbizonyságot hitéről a település templomában. Az ünnepségen először bemutatkoztak a konfirmálók, majd Timár Zsolt kikérdezte, végül megáldotta őket.

   Virágvasárnap alkalmából nem csak a konfirmált fiatalok járultak az Úr asztalához, a hívek is részesültek a szent vacsorából.

   A több mint két órás istentisztelet után a gyerekeket virágcsokrokkal halmozták el szeretteik, majd otthon, családi körben folytatódott az ünneplés.

Forrás: Sóvidék Televízió

Konfrimálás Alsósófalván - 2018


2018. március 21., szerda

Március 15-ei ünneplés Alsósófalván

   Március 15-én Felső- és Alsósófalván is megemlékeztek a 48-as eseményekről. Mindkét településen az igehirdetést követően megkoszorúzták az emlékműveket, majd ünnepi beszédekkel és műsorokkal folytatódott a rendezvény.

   Március 15-én nem csak Parajdon, hanem a hozzá tartozó Felső- és Alsósófalván is megemlékeznek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Felsősófalván az istentiszteletet követően a református templom előtti emlékműnél gyűltek össze az ünneplők, ahol elhelyezték a tisztelet koszorúit. Ezt követően a fúvószenekar kíséretében elénekelték a Magyar és a Székely Himnuszt, majd Nyágrus László a község alpolgármestere megtartotta ünnepi beszédét.
Az alpolgármestert követően Szász Tibor András református lelkipásztor közös imára szólította az ünneplőket.
   A megemlékezésen Felsősófalva testvértelepülése, a magyarországi Szegvár is képviseltette magát.
A megemlékezés Alsósófalván folyatódott, ahol a központban levő emlékműnél gyülekeztek az ünneplők. Ugyancsak koszorúzás és ünnepi beszédek következtek, majd a helyi vegyes kórus március 15-i repertoárját hallhatták a jelenlévők.

   A református vegyes kart követően a helyi gyerekek mutatták be ünnepi műsorukat. A megemlékezés a helyi kultúrotthonban szeretetvendégséggel ért véget.
2018. március 20., kedd

Életmentő magyar-orosz zsebszótár

  Modern világunkban, ahol a számítógép szinte helyesebben tud beszélni egy idegen nyelven, mint mi magunk, nem bír nagy jelentőséggel egy zsebszótár. De nem volt ez mindig így!

   Nagyszüleink, a kályha mellett ülve, a hosszú téli estéken még emlékeznek a háborúra, annak borzalmas időszakára, amikor csak azért elfogtak valakit és bezártak mert gyanús volt. És gyanús volt a pap, a tanító, az egyszerű ember, de még a kutya is ha az utcára merészkedett. Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy az egyszerű sófalvi ember szembe merjen állni a nagy és hatalmas orosz tiszttel és azt mondja, hogy enged el a barátom, mert nem vétkes ő semmiben. Mert ilyen is történt a falunkban.

   De nem csak bátorság kellett ide, hanem nyelvtudás is. Így egy magyar-orosz zsebszótár életmentő volt akkortájt. Ki tudja, talán ez a példány is az volt, amelyet most a kezünkbe tartunk. Szemezgessünk hát pár orosz szóval:

csillag - zvjezda
fa - gyerevo
igen - da
kérni - praszity
köszönni - blagadarity
lakodalom - szvagyba
megfizetni - raszplacsivaty
nadrág - stanii
nem - nyet
rab - pljennyik
tenger - more
szerelmes - vljublijonnüj


2018. március 11., vasárnap

Régi ismerősök kerestetnek

Ti, akik e csodálatos tájon laktok, szeretettel köszöntlek benneteket. 

   Ismeretlen vagyok számotokra, de van egy pár ismerős, sajnos a neveket nem tudom, csak azt, hogy 2014-ben együtt voltunk Birjánban, ahol táncosaitok is felléptek. Én Vangyia Mihály vagyok és Károly családtól kaptam egy csodálatos daloskönyvet: Katonaénekek a siklódiak emlékezetében. Kozármislenybe lakom. Ezúttal szeretném megköszönni és felvenni velük a kapcsolatot. Szeretettel köszöntök minden Alsósófalvi lakost, akik emlékeznek együttlétünkre. 

Tisztelettel Mihály.