2020. március 31., kedd

Búcsúzás Páll Dénestől

  Megrendülten vettük tudomásul, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában 1964-ben végzett osztálytársunk, Páll Dénes 2020. március 11-én eltávozott az élők sorából, s akit folyó év március 27-én el is temettek Budapesten. 

   V. osztályos korában jött Marosvásárhelyre és az érettségiig együtt jártunk a nagyhírű Művészeti Líceumban. Innen Bukarestbe ment Ciprian Porumbescu Zenekonzervatóriumba. Híres fuvolistaként több országos díjat nyert. 

   Kitelepedve Magyarországra a Honvéd, majd a M.Á.V. zenekarának tagja, de mint zenepedagógus is tevékenykedett. Elkötelezetten szerette szülőfaluját, Alsósófalvát, ahonnan indult és ahová mindig szeretettel tért haza. A hűség, a becsületesség jellemezte, s tudásánál csak a szerénysége volt nagyobb. 

Ady Endre soraival zárom ezt a fájdalmas búcsúztatót: 
„Akarom, mert ez bús merészség, 
Akarom, mert világ csodája: 
Valaki az Értől indul el 
S befut a szent, nagy Oceánba.” 

Az osztálytársak nevében,
Korona Szőcs Júlia Parajd, 
2020. Március 29.

   Páll Dénes hamvait 2020. Március 27-én pénteken egy budapesti templomban szűk csalàdi körben helyezték nyugalomba. A család ígérete szerint május-június környekén egy templomozás keretén belül megemlékezést tartanak, mivel most a koronavírus végett nem állt módukban rendes temetést tartani.


Sóhajok húshagyókeddje - Hétdombi hírek

Ez a cikk elolvasható online a www.terjhazavandor.ro oldalon.2020. március 19., csütörtök

A Szirtisasok szárnyuk alá vették a fecskéket

   Az alsósófalvi Szirtisas Íjász Sportklub és a Környezetvédelem a Sóvidéken internetes csoport közös fecskefészek építő foglalkozást tartott szombaton a íjászok központjában. Gipszből és fűrészporból készítették az új madárlakokat a résztvevők. A közös fánkozás és játék sem maradt el a találkozáson.


Farsangtemetés Alsósófalván - 2004

Amikor már-már azt hittük, hogy idén nem bukkan fel több érdekesség a farsangtemetésről, akkor tessék, itt vannak a 2004-es fotók. Köszönet értük Bartos-Elekes Rékának!


További képek a Facebook oldalunkon: fb.com/alsosofalva

2020. március 12., csütörtök

Az alsósófalvi Páll Dénes fuvolaművész emlékére

Nekrológ helyett

Andrási Benedek Alsósófalva monográfiája című kötete külön fejezetben foglalkozik azokkal, akik munkásságuk folytán növelték a falu hírnevét.

Itt olyan neveket sorol, akik többnyire már az angyalok társaságát gyönyörködtetik színpadi játékaival, igehirdetéseivel, festményeivel, táncművészetével. Igen, mindnyájan Alsósófalváról indultak és amit hátra hagytak szavakban, képekben, hang és videófelvételeken, az mind az összmagyarság szellemi és kultúrkincsét gyarapítja. Igen, Ők voltak Cseresnyés Gyula színész, Fülöp G. Dénes református lelkipásztor, Sükösd Ferenc festőművész, Kacsó András táncmester.

Ma, 2020 március 11-én hozzuk csatlakozott a 75. évében elhunyt Páll Dénes fuvolaművész, akit távol szülőfalujától, a MAZSIHISZ Szeretetkórházban ért a végzet.

A felsorolt néhai falustársainknak jellemzője volt és marad a szerénységük, mértéktartóságuk, egyszerűségük, ami párosult tehetségükkel, kitartásukkal, meggyőző erejükkel.

Páll  Dénes volt osztálytársunk ötödikes korában került a marosvásárhelyi Művészeti Középiskolába Kreutzer Ervin fuvolatanárhoz, aki felismerve Dénes tehetségét, olyan gyors ütemben vezette be a hangszer rejtelmeibe, hogy többször országos első díjjal tért vissza a bukaresti fesztiválokról. Így az érettségi után is a Ciprian Porumbescu Konzervatórium hallgatója, majd végzettje. Kilenc évig a Rádiózenekar oszlopos tagja, majd 1982-ben családi okok miatt a magyar fővárost választja, ahol a Honvéd szimfonikus zenekar megbecsült tagja, több egyéni koncert szólistája is.

Előadó művészete mellett oktatott is az Újpest-i Erkel Gyula Zenei Alapfokú Művészeti iskolában. Annyira szeretett tanítani, átadni másoknak is a szakmai tudását, hogy ismerve a magyarországi törvények szigorát, mely szerint nem halmozhatta a nyugdíjat a fizetéssel, így lemondott a nyugdíjáról és minimális többletfizetésért vállalta a tanári munkát. Mit sem sejtve, hogy röpke pár hónap alatt egészségi állapota rohamosan romlott, kórházi kezelésre utalták, sajnos az orvosi beavatkozás is csak a fájdalmát tudta enyhíteni, állapota visszafordíthatatlanná vált és rövidke három hét idősotthoni gondozás után az örök hómezőkre távozott, hogy onnan is példát mutathasson tenni akarásáról, szerénységéről, művészetéről,

Nagyon szerette a szülőföldjét, szűk pátriáját, Alsósófalvát, mindig visszavágyott, hazavágyott. Úgy tudom, hogy végakarata is az volt, hogy porai az anyaföldbe kerüljenek.

Utólag azt hiányolom, hogy szülőfalunkban, Páll Dénes osztálytársunkat, falutársunkat és barátunkat, annyira nem méltatták, hogy az Alsósófalván utóbbi időben évente megrendezett fúvóstalálkozók egyikére meghívják, akár mint a falu szülöttét, de mint országhatárokon túl is elismert szakembert.

A hátramaradt osztálytársak nevében búcsúzok drága Dénes, azt kívánva, hogy nyugodjál békében. Szép emlékedet, mosolygós arcodat, jóságodat szívünkben őrizzük.

Szász Károly nyugdíjas, a Marosvásárhelyi Művészeti Középiskola 1964-es zenész osztályának végzőse, a Bakói Filharmónia, majd a Maros Művészegyüttes zenekarának tagja.2020. március 4., szerda

Farsangi bál - Alsósófalva, Erdély, 2020

Nincs, aki nem ismerné a 0:45-től kezdődő dallamot!!! Köszönjük a felvételt Káli Árpádnak, aki a 2020-as farsangi bálról küldte ezen felvételt nekünk. 


Farsangbúcsúztató Alsósófalván - Látogató 2020 03 03

A községben minden évben hamvazószerdán tartják meg a téltemető, tavaszváró ünnepséget. A faluban ez a legszínesebb népszokás, melynek része lehet a látogató.