2011. július 30., szombat

Az első világháború

   A falu idős tagjainak emlékezete sok eseményét őrizte az első világháború Alsósófalva népére zúdított nyomorúságnak. A falu közepén felállított emlékmű ma is megrendítő tanújele annak a nagy veszteségnek, amely a falut érte 1916 szeptemberében. Az 1916 szeptemberében betérő román csapatok 70 férfit hurcoltak el túszként Alsósófalváról Moldovába, ahol egy bojári birtokon őrizték őket. A 70 elhurcolt alsósófalvi férfiból 46-on meghaltak az idegenben, fáradságtól elgyötörve az útszélen, vagy agyon éheztetve.

   Amíg a túszokként elhurcoltak embertelen körülmények között éltek, vagy meghaltak, mint öregek, vagy fiatal serdülő legények, a férfinép színe-java a csatában harcolt, az asszonynép, az apró gyermekekkel Magyarország idegen vidékein bolyongott. Özv. Kacsó Sámuelné meghatódva emlékezett arra az eseményre, hogy Fülöp Gáborné, Bálint Lídia Tövis mellett az árokparton szülte meg gyermekét, amíg a körülötte álló asszonyok a fersingjeikkel eltakarták őt a nagy menekülő tolongásban. A menekülőket a Szolnok megyei Jászkisérre küldték. A jászkiséri magyarok nagyon csodálkoztak a sófalvi asszonyok nagy családjain. Férfi nem volt, aki biztatni tudta volna őket. Kozma Sándor féllábbal érkezett meg a csatából Jászkisérre a családjához. Biró Balázs fejében egy golyóval kereste fel családját, Kovács Ferenc comblövéssel. A jászkiséri községházán közös konyháról kapták az ételt. Családokhoz szállásolták el őket, s volt aki nem szívesen fogadta a sófalvi menekülteket.Virág János fel is akasztotta magát,mert nem tudta elviselni a sok szenvedést, nélkülözést, embertelenséget.

   A veszteségnek a nagy arányszámából is látszik, hogy az első világháború megtizedelte a falu, a gyülekezet népét. Egy 1927-es kimutatás szerint
  • református hadiárva 92 
  • apa-anya nélkül maradt 7 
  • római katolikus hadiárva 8 
  • vegyes házasságból való 4 
Összesen 111 
  • nem jár iskolába 22 
  • református iskolában tanul 16 
  • állami iskolás 62 

   A teljesen árvákat vagy szolgálni adták, mint Kovács Erzsébetet, akinek az édesapja Galiciában halt meg, vagy rokon vette magához az árvákat, vagy más, mint Kacsó Sámuelt, a Kacsó Károly árváját Biró Lenke, a Biró Balázs gyámsága alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése