2011. augusztus 10., szerda

A második világháború

    A második világháború nem járt olyan nagy emberveszteséggel mint az első. A lelkész nélkül maradt gyülekezetben az istentiszteleti szolgálatokat a szomszédos lelkész végezte egy időben, amíg az is el nem menekült. A legszükségesebb szertartásokat, pl. a temetést, Cseresnyés György egyszerű földműves ember végezte el néhány esetben, saját református hitvallású prédikációval. 1944 karácsonyától Béres Gábor, gogánváraljai lelkipásztor, abban az időben első éves teológiai hallgató korában, Nagy Lajos székelykeresztúri esperes megbízásából, szolgálatokat végzett Parajdon, Alsó- és Felsősófalván. 1945-ben újra visszajött Boruss István, a gyülekezet lelkipásztora és megkezdődik az alsósófalvi gyülekezetnek, talán történelmében egyedülálló legelmélyültebb lelkiéletének korszaka.

     Névsor azon személyekrõl akik a II. világháborúban meghaltak

1.  Ágoston K Albert                                                 16. Kacsó K Károly           
2.  Ágoston K Zsigmond                                           17. Kacsó K József  
3.  Ágoston Sz József                                               18. Kacsó M Márton 
4.  Ágoston Sz Márton                                              19. Kacsó S Sámuel 
5.  Bálint Márton                                                        20. Kádár Albert
6.  Barta György                                                         21. Kádár János
7.  Cseke Ferenc                                                        22.Kármán János
8.  Engi József                                                             23.Károly K Albert
9.  Fülöp Albert                                                            24. Kovács György
10. Fülöp József                                                          25. Kovács Lajos
11. Sz József                                                                26. Mátéfi Dániel 
12. Gábor Gábor                                                          27. Ráduly Vince 
13. Hajdó Dénes                                                          28. Szász  Lajos 
14. Hajdó Miklós                                                          29. Fülöp J Károly 
15. Izsó H Albert                                                          30. Kovács Béla

 
    A község központjában levő emlékműre, a II. világháborúban elesettek közé vannak még, felvésve, felirva.

 Biró Erzsébet 
Biró László 
Petrás Ferenc 
 Sebe Ilona
 
    Ez a négy személy és Petrás M Sándor szekérrel utaztak Marosvásárhelyre. A szekér aknára ment, az akna felrobbant és négyen meghaltak. Egyedül Petrás M Sándor maradt életben, de ő is rokkant maradt egész életére. Még szerepel a névsorban Bokor Anna is. Ő nem volt a szekéren. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése