2011. október 3., hétfő

Az iskola épülete

  ,, Hogy milyen épületben folyt az oktató-nevelő tevékenység 1785-1802 között, nem rendelkezünk hiteles forrással.

   1802-től kezdődően 1890-ig az iskola a templom mellett egy épületben volt. Sok állhatatos kérés után 1888-ban megkezdődött az iskola építése, amely napjainkban is áll... Véve a Tekintélyes Adminisztratív Bizottság 547/1888-a számú rendeletét, amelyben jóváhagyják a községi iskolaszék kérését, hogy iskolát építsen. Azon okból kifolyólag, hogy az iskola épületének építése megkezdődött, úgy rendelkeztek, hogy az évzáró vizsgát 1888. május elsején tartják.

   Két év alatt felépítették az iskola épületét. Az 1890. március 20-án készült jegyzőkönyv megemlíti: ,, az Iskolaszék határozati joggal kijelenti, hogy az új iskolaépület megnyitó ünnepsége folyó év pünkösd napján legyen. "

   Az iskola épülete egy emeletes. A földszint kőből épült, az emelet fenyőfából. Az épület cseréppel van fedve. A földszinten öt terem létezett, az emeleten három. Az évek folyamán a helyiségeken átalakítást végeztek. Az 1965/1966-os iskolaévben még építettek két osztálytermet, egyet a földszinten és egyet az emeleten, Pál Imre igazgatósága idején. Mivel az ajtók, ablakok, a tetőzet anyagai nagyon megkoptak, 1976-ban sor került az épület nagy javítására. Hargita Megye Tanfelügyelőségétől kaptunk 157.000 lejt erre a célra. A munkálatokat 1976. nyarán idejében befejezték. 1976. szeptember 15-én az oktató-nevelő tevékenység a megújult, világos és egészséges épületben kezdtük meg. A nagy nagy javítási munkálatokkal egyidejűleg kőből támfalat építettek az iskola elé a régi deszkakerítés helyett. 1976-ban még bevezették az ivóvizet is mind a földszinten, mind az emeleten. A javítási munkálatok Andrási Benedek igazgatósága idején történtek.

  Sajnos, az utóbbi tíz évben a gomba megtámadta a földszinti termeket; szerencsére sikerült Világbanki támogatást szerezni, melynek következtében teljesen át fogják építeni az iskolát, Serényi János igazgató felügyelete mellett. "


   A fenti részlet Andrási Benedek Alsósófalva monográfiája című könyvből származik. Ehhez még hozzá kell fűznünk, hogy azóta megváltozott a pénzrendszer, így az akkori  157.000 lej ma 15,7 lej, ami kevesebb, mint 4 euró. Tehát ennek a számadatnak az értéke ma  már nem felbecsülhető.


   Az utolsó bekezdésben említett javítások lassan 10 éve kezdődtek el és pár év alatt befejezték. Ezáltal teljesen korszerűvé alakították az iskola épületét. Így azt lehet mondani, hogy az alsósófalvi iskola nagyon kiváltságos helyzetben van sok iskolával szemben, ugyanis nagyon sok iskola épülete sokkal rosszabb állapotban van jelen pillanatban is. Diákjaink egy szép, modern iskolában tanulhatnak, amelyet reményeink szerint ők is meg tudnak becsülni és vigyázni tudnak a második otthonukra.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése