2013. május 5., vasárnap

A csökött zab


Hova jártál Zsiga ? — kérdé egyik alsósófalvi (Ocna de jos) ember a másiktól ?
— Oda valék zabot nézni a Medvelikba.
— S megkapád-é ? Te ?
— Hát azt mét kérdi kied ?
— Mert én úgy járék, hogy a tavasszal éppeg a medveliki nagy fődembe bele veték 23 vékát, most valék én es ott, hogy megnézzem. Hát ahogy végig mentem a fődemen, látom vala, hogy zabot suhut se látok. Egy-egy helyen le es térgyepeltem, de úgy se láttam. S hogy a súly egye meg, nem akkor veszem észre, hogy az okulárét otthon, hagytam. — (A nagy szárazság miatt törpén maradt zabbal gúnyolódik az atyafi.)

Vinceffy Sándor

Megjelenítette a
Székelység
A Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat
1937 november—december hó. 11—12. szám.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése