2016. július 17., vasárnap

Mindenre kerül megoldás

    Magamfajta idős ember, akinek már csak a nagyszülei és közeli rokonainak kis hányada nyugszik az alsósófalvi, agyagasi temetőben és egészségi állapotunk sem engedi meg, hogy legalább a halottak napján eljussunk sírjaikat rendbe tenni, pár szál virágot a fejfájukhoz helyezni és néhány gyertyát meggyújtani és ez idő alatt nosztalgiázni, egyre nagyobb gondot, lelkiismeret furdalást okoz, hogy kire bízhatnánk szeretteink sírjainak gondozását.

   Hosszú kimaradás után te, mint tömbházlakó megindulhatsz, ha tudsz, hogy a szomszéd megyéből, vagy akár távolabbról is eljuthass szeretteid nyughelyéhez, de honnan szerzel ásót, kapát, gereblyét, metszőollót, fűnyírót és még n;hány olyan szerszámot, ami szükségeltetne. 

   Hogy mi mindenre lehet a világhálón megoldást találni, akkor ebbéli gondjaidra is kerül gyógyír. Ha már ravatalozót sikerült évekkel ezelőtt felépíteni Alsósófalván is, hogy elhunyt szeretteinket higiénikusabb körülmények között tarthassuk elhalálozásuktól a végső nyugalomra helyezésükig, akkor nem kell messze menni, csak a szomszéd faluba, át a Katonyán Felsősófalvára, ahol került egy fiatalember, aki szabadidejében a helyi temető sírjait gondozza, rendben tartja. Nekem is véletlenszerűen adatott meg az illető személyre rátalálni, a feltételeket megbeszélni és már annak örvendhetek, hogy mint anyai, mint apai nagyszüleim sírhantjai nem az utóbbi évek elhanyagolt állapotát mutatják, hanem rendbe téve. Lelkünket, lelkiismeretünket megnyugtatva élhetjük napjainkat, hogyha személyesen nem is sikerült ellátogatni szeretteink nyugvóhelyéhez, a rendbetétel után készített fotók bizonyítják, hogy ügyes kezekre bíztam a nem kis munkát és hozzáértést igénylő feladatot. 

  Bizonyára Alsósófalván is kerülne egy személy, egy család, aki a temető tulajdonosával, a református egyházzal megállapodna, egyezséget kötne némi ellenérték fejében, hogy rendbe tartsa nemcsak a magamfajta, a szülőfalumból már 1949-ben elszármazott sírhelyeit, hanem az egész temetőt rendben tartaná. Így Marosvásárhelyi otthonomban gyújtok gyertyát és adózok elhunyt hozzátartozóim emlékének. Béke poraikra, nyugodjanak békében. Szép emléküket elmúlásunk pillanatáig őrizzük lelkünkben. 

Szász Károly nyugdíjas
Marosvásárhely, 2016. Július 15

ElőtteUtánaElőtteUtána
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése