2011. július 30., szombat

Református Egyház

   Alsósófalva önállósításának gondolatát az vetette fel, hogy az 1700-as évek közepétől kezdve a gyülekezeti vagyon adományok révén annyira gyarapodott, hogy lehetségessé vált a lelkész önálló eltartása is. Az 1814-és templomépítési határozatot követően, két esztendei előkészület után, 1816 október 12-én megkezdik a fundamentum ásását, és 14-én a szegletkő letételénél így imádkozik Várhegyi András:" Oh, Isten segítsd meg a pásztort és a nyájat e szent hajlék építésére" A fundamentum rakása október 15-től 22-ig tartott. A feljegyzések szerint 1818-ban téglát vetet a falu népe , s így 1819-ben sokat emelkedhettek a falak. MA, ha a szép nagy templomra nézünk, mely a vidéken is egyedülálló méreteinek nagyságában , el tudjuk képzelni , hogy az akkori körülmények között , mit jelentett ez a 187 alsósófalvi református családnak a mai 450 (1959)-viszonyítva, primitívebb körülmények között ezt a nagy, impozáns templomot felépíteni.

   Így szemlélve a kort , könnyen megérthetjük azt a feljegyzést ,hogy "sok szorongattatások voltak a kapitális felszedése és a kivetett pénz behajtásával". 1821 húsvét első napján kezdik meg az új templomban az istentiszteletek tartását. Az építés öt esztendejének történetét híven és részletességgel közli Bardóczi Lajos "megyebeli oskolamester" versbe szedett , de a történelmi hitelességet megtartó költeménye. Ezt a 1821 augusztus 10-én irt verses történelmi leírást "a torony gombjába , emlékezetnek okáért ,helyezték el."

   "1825 esztendőben augusztus 10-ik napján Bardoczi Lajos az egész építés alatt fáradozott. Megyebeli oskolamester életem 40. hivatalom 25 esztendejében "

   A gomb feltevése után egy esztendőre bevégzik a kőműves munkát teljesen. 1822-ben felállitják a prédikálószéket, ablakokat tesznek, megépítik a két karzatot , s a templomot is ekkor padolják le. A templom építésével nem fejeződtek be az építkezések. 1827-ben orgonát állítottak a templomba. Nem új orgonát készíttetett az egyházközség , hanem csak kijavíttatta e régi 1759-est. 

   1870-ben a régi iskolaház mellé új épületeket toldanak, mert a két évvel azelőtti (1868) épült kicsi iskolahelyiség nem bizonyult elégségesnek. Az építkezések történetének egyik legjelentősebb eseménye, hogy 1913-ban 5500 koronával új, kézmanuálos orgonát építtet a falu közbirtokossága. Ugyanebben az esztendőben a templomi karzatot újra építették , a templomot belül lemeszeltették , kívül pedig megvakolták.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése