2011. augusztus 3., szerda

Konfirmálás

   A rendszeres hitoktatói munka a konfirmációi oktatásban folytatódik 2 éven át. Az egész gyülekezetet megmozgató, nagy ünnepszámba menő esemény az ifjúság vallástétele. Már az 1910-1915 közötti években az akkori vizitációs jegyzőkönyvek feljegyzései szerint 20-25 ifjú konfirmált. Ma sem történhetik meg, hogy valaki, még akkor is, ha az életkörülmények, szolgálat, vagy iskoláztatás elkényszeríti a faluból, valamiképpen ne konfirmálna itthon. Ez az ünnep a gyülekezetnek régebb áldozócsütörtökön, napjainkban virágvasárnapján van. Ősi szokás szerint a lányok és fiúk székely népviseletben jelennek meg életüknek ezen a felemelő ünnepén.

   Az ifjúság első úrvacsoravételénél, a gyülekezet régi rendje szerint a szülők és keresztszülők nem vettek úrvacsorát. Ma már vesznek. Az utóbbi években sikerült a szülőkkel megértetni ennek az ünnepnek nagy jelentőségét, a gyermek hitben való nevelése Isten előtti felelősségét illetően.

* Alsósófalva monográfiája 90. o.

   Az ünnepi fogadalomtételt egy ebéd követi, amelyre rendszerint hivatottak a keresztszülők és a közelebbi rokonság. Az ebéd ha lehetséges otthon a nagyszobában, vagy hanem a helyi kultúrotthonban zajlik, vagy akik megengedhetik maguknak azok vendéglőbe mennek.  
   Az ebéd alatt már nem népviseletben jelennek meg a fiatalok, amelynek legfőbb oka, hogy óvják az értékes ruhadarabokat.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése