2013. április 28., vasárnap

Ismét megszólal az öreg orgona   Alsósófalva református egyházközségének presbitériuma az 1912-es év novemberi ülésén arról dönt, hogy az orgonaépítésre kért árajánlatok alapján Rieger Ottó budapesti orgonagyárost bízza meg az új orgona megépítésével. ( Jegyzőkönyv, 1912. November 3. 48-as bekezdés. )

  Az 1912-es év decemberi presbiteri gyűlésen az elnök bejelenti, hogy Alsósófalva Közbirtokossága az új orgona építésének fedezésére 5500 koronát adományoz. ( Jegyzőkönyv, 1912. December 5. 58-as bejegyzés )

   A lelkes kezdeményezés és a rendelkezésre álló adomány segítségével az 1913-as évben elkészült és átadódott rendeltetésének az Úr Isten dicséretére az új egyházi hangszer.

  Azóta eltelt pontosan 100 év, az évtizedek múlásával kissé elhasználódott, megkopott és sípjai megfogyatkoztak minek következtében nehezen volt használható.

   Ma 2013-at írunk, egyházközösségünk orgonáját a mesterek újból használhatóvá tették, több alkatrészt kicseréltek illetve felújítottak. A hangszer elektromos befúvót is kapott az eddigi lábpedálos befúvó mellé, a mechanikus berendezések is javításra kerültek. Emellett jó pár fém és fasípot is kicseréltek illetve pótolták a szakemberek.

   Így  ismét az orgona fenséges hangjával közösen dicsérhetjük Urunkat.