2013. május 24., péntek

A Falumúzeum létrejöttének története

   Közösségünkben többször megfogalmazódott egy Falumúzeum létrehozásának fontossága, annál is inkább, mert egyre gyorsabban haladunk a modernizálás technikai világában, és ez úton veszendőbe, feledőbe merülnek múltunk tárgyi értékei is.

   Az elmúlt tanévben, az iskola képviseletével megbízottként, elérkezettnek éreztem az időt arra, hogy elindítsam az Alsósófalva múltjához kötődő emléktárgyak gyűjtését, melyeket még megmenthetnénk a jövő generáció számára, akik majd ezek által bevilágítást nyerhetnek elődjeik ízlésvilágáról, életformájáról, népművészetéről.

   Megfelelő helynek bizonyult ennek a célnak a volt Orvosi Rendelő két szobája, melyet Káli Árpád közbenjárásával, rendelkezésünkre bocsátott a Helyi Tanács.

   2011 szeptemberében írott formájú felhívással fordultam a falu embereihez, mely tartalmazta a Múzeum létrehozásának szándékát és a tárgyak gyűjtésének kérését.

   Erre a felhívásra nagyon kevés tárgy érkezett, következő próbálkozás a gyerekek bevonása volt, többen gyűjtögettek is, lelkesen, szeretettel.


   Októberben megjavítottuk a kertet, kaput, majd Fülöp András , Kacsó Lajos, Fülöp Ildikó, Biró Judit segítségével ki is ürítettük a termeket, majd a lelkes farsangtemető asszonyok önzetlen munkája révén ki is meszeltük azokat.

   Az összegyűlt tárgyak még mindig nagyon kis helyet foglaltak el a külső terem közepében, szinte elfogott a félelem, hogy, hogyan fog berendeződni.

   Következett a személyes kutakodás. De adott a jó Isten közügyet értékelő, drága jó embereket, akik adtak, amit csak tudtak, segítettek, ahogy csak tudtak.

   Nagyon boldogan mostunk minden kormos, pókhálós, poros tárgyat Biró Judittal, tudva azt, hogy gazdagodik „kincsesházunk”. Úgy érzem Biró Kálmán is szívesen fogta be a lovat kérésünkre, fuvarozásra. Andrási Ilona nyugdíjas tanárnő is szívesen ajánlotta fel mindenféle segítségét. Pál Lidi nénivel, Édesanyámmal, Lukács Margittal felhúztuk a szövőt, farsangidőben. 

   Régi mesterségek pályázatunk felhívására több tanuló kutakodott, írt dolgozatot, a legsikeresebb, jutalmazott munkák Székely Anna, Kacsó Adrienn, Kovács Ottilia, Ráduly Eszter, Szász Szilvia, Kacsó Barna tolla alatt születtek. Lelkes munkájuk is gazdagítja tárházunkat.

   Fülöp Ildikó, Kacsó Anna, Biró Rozália, Lukács Margit, Andrási Ilona, Pál Lídia, Biró Judit, Biró Ágnes segítségével berendeztük a belső termet „lakószobának”, a külsőben pedig szerszámokat állítottuk ki, mesterségek szerint csoportosítva. Ezek megnevezésében id. Lukács Vencelné segített.

   Ekkor már látszott, hogy honnan, milyen tárgyak hiányoznak, s a gyűjtést már célirányosan folytattam.

   Most elfogadhatónak tartjuk a kiállított tárgyak mennyiségét, de azért folyamatosan gyűjtünk bármilyen múltbeli tárgyat, dokumentumot, fotót, könyvet, és nagyon szívesen fogadjuk, ha bárki, csak egy darabbal is, de gazdagítja Szülőfaluja létrehozott Múzeumát.

   A megnyitás alkalmából szeretnék köszönetet mondani nagylelkű adományozóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos dolog.

   Ők azok: Fülöp P. Margit, Farkas Anna, Farkas Ilona, Szász Andrásné Erzsébet, Bálint Józsefné Erzsébet, Lukács Károlyné Kinga, Káli Ernő, Káli Sándorné Erzsébet, Cseke Imre, Hajdó József, Cseke Ilona, özv. Lukács Sándorné Erzsébet, Pál Lídia, Petrás Ádám, Fülöp Béla, Kacsó Lajos, Kacsó Anna, Biró Balázsné Juliánna, Serényi János, Kádár Mihály, Kacsó Ferencné Juliánna, Andrási Ilona, Szász Zsigáné, Kacsó Zoltánné Erzsébet, Biró Judit, Cseresnyés Rozália, Anton és Mariska, Parajdi Béláné,Farkas Júlia, Mátéfi Béláné, özv. Biró Lászlóné. 

   És hálás köszönet mindenkinek, aki bármivel is segített, támogatott.

   Kívánom, hogy ez a Múzeum váljék a megtartó, emlékezés helyévé, olyan hellyé, ahol magunkra ismerhetünk, ahol lelkünk megnyugodhat, átélve egy lassúbb, erkölcsi értékekben gazdagabb kor hangulatát.

   Köszönöm szépen, Ráduly Jolán.

Alsósófalva, 2013. május 19.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése