2013. június 12., szerda

A Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója

2013 június 8.-án, szombaton, Székelyudvarhelyen- egy nagyméretű ünnepségen vettek részt az idén konfirmált fiatalok, a Heidelbergi Káté 450 éves évfordulója alkalmából.

A Református Kollégium udvaráról átvonultak a Belvárosi Református Templomba, ahol 11.00 órától ünnepi Istentisztelet, majd énektanulás következett:-"Óh Sion ébredj,töltsd be küldetésed..."

A szívet-lelket felemelő, hitet erősítő igehirdetés után köszöntések hangzottak el, majd egy előadást is meghallgathattak:-"Kövessük együtt Krisztust" címmel. A Református Kollégium kórusának éneklése "fűszerezte" az együttlétet és az ünneplést.

Közös éneklés és áldás után 450 lépéssel "nyomatékosították" a Heidelbergi Káté "születésnapját". A főtér körbekerülése közben a forgalom is leállt...:)

Együtt visszamenve a Református Kollégium udvarára, közös éneklés és 4 kátékérdésre adott hangos, közös válaszok következtek.

Boldog, szívből jövő bizonyságtételek voltak ezek...Jézus Krisztus tulajdona vagyok...én is az Anyaszentegyházhoz tartozok és Isten seregének élő tagja vagyok.....a HIT biztos ismeret, szívbéli bizodalom...

Öröm volt együtt lenni,együtt épülni egymás hite által! Hiszem, hogy ez az együttlét mély nyomot hagyott drága Fiataljaink szívében! Isten áldja meg őket, Mindannyiukat, és segítse az Élet-úton hitük megélésében, szép- és az Ő akarata szerinti terveik megvalósításában!

Segítse Őket, hogy SOHASE szégyelljék, hogy ŐK valóban: JÉZUS KRISZTUS tulajdonai!


Timár Erika, ref.lp. , Alsósófalva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése