2013. augusztus 28., szerda

Antom Blom - Alsósófalva díszpolgára

   Mindenek előtt engedjék meg nekem, hogy hadd gratuláljak én is Alsósófalva új díszpolgárának, aki nem más, mint Antom Blom. Sokat gondolkoztam, hogy mi kedveset írhatnék önnek, mígnem rájöttem, hogy egy viccet szeretnék elmondani:

  Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak elkésik, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

  A székely ember bölcsessége rejlik ezekben a sorokban. A székely ember meglepő módon az élet legtöbb eseményét viccelődéssel tölti, ezáltal rejtve el mindazt, amitől szenved a székely lelke már ezer éve. Akkor is viccelődik, ha megismer valakit, és mindjárt meginvitálja egy pohár pálinkára. Viccelődik a legény, ha udvarolni akar a lánynak, és a lánynak szintén csavaros az észjárása, így ő is ugratja a fiút. És az öreg ember is viccelődik az unokájával, hogy ő is ugyanebben a székely szellemben nevelkedjen fel. Így tehát ha önnek vicceket mesélnek nálunk az emberek, akkor igazi székely arcukat és felebaráti szeretetüket fejezik ki vele.

   Azt is mindannyian jól tudjuk, hogy nem lehet mindig tréfára venni az életet. Vannak igen komoly gondok  is az életben, és van amikor elfáradnak az emberek az úton. Ilyenkor a kétkezi segítség mellett, sokkalta fontosabb, hogy legyenek olyan emberek, mint ön, akire felnézhessenek, akitől erőt és hitet nyerjenek, akire példaképként tekintsenek. Mindezt szeretném megköszönni önnek.

  Most pedig szeretném felsorolni azokat a tetteket, amelyeket Anton Blom vitt végre Alsósófalváért, annak lakósaiért, és amelyek által Alsósófalva díszpolgárává vált:

 • 1991-től Anton Blom kezdeményezésére és irányításával, testvéregyházi kapcsolatokat ápolunk Kollum és Alsósófalva között. Ennek keretében éveken keresztül ajándékcsomagokkal támogatta a falu lakosságát. 
 • Az alsósófalvi, jelenlegi parókia és vendégház építéséhez jelentős pénzösszeggel járult hozzá. 
 • Az óvoda és az iskola felújításában és felszerelésében pénzbeli és tárgyi javakat adományozott (bútorzat, informatikai- és tornatermi felszerelések) 
 • Támogatta az ifjúsági Reménység Sziget Alapítvány létrejöttét és működését. 
 • Megszervezte az alsósófalvi és Holland családok csereüdültetését. 
 • Szervező munkájának köszönhetően a szociálisan rászoruló családok évek óta, havi rendszerességgel részesülnek (jelenleg is) anyagi támogatásban. 
 • Az ő kezdeményezésére jött létre a Parajd Községi Tűzoltóság támogatása a Kollum-i Tűzoltóság által. 
 • A kultúrotthonban lévő székeket és világító testeket szintén Anton Blom adományozta. 
 • Biztosította az alsósófalvi orvosi rendelő felszerelését (bútorok, orvosi eszközök és műszerek, függönyök, pénz). 
 • A felsorolt pénzbeli- és tárgyi javak összegyűjtését és szállítását folyamatosan szervezte és továbbiakban is számíthatunk segítségére. 
 • Az Emmaus Nemzetközi Segélyszervezet elnökeként kitüntetést kapott a nagyváradi Református Püspökségtől, mivel több erdélyi település támogatását is szervezi.
  Kívánjuk, hogy az Isten áldja meg az életét, hogy erőben, egészségben, szeretetben tudjon élni, és még sokáig legyen példaképe a faluban élő embereknek.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése