2014. április 24., csütörtök

Alispáni jelentés Udvarhely vármegye közigazgatási állapotáról az 1900. évben

A földmivelésügyi kormány méltányolva ezeket 1900. évben megengedni méltóztatott, hogy: 


az alsósófalvi közbirtokosság erdejéből 1661 hold 
a korondi közbirtokosság erdejéből 1657 » 
a parajdi közbirtokosság erdejéből . 200 » 
a szt.-mihály unit. erdejéből . . 295 » 
a fancsali közbirtokosság erdejéből . 144 » 
a szentléleki közbirtokosság erdejéből . 799 » 
a bogárfalvi közbirtokosság erdejéből . 462 » 
a felső-sófalvi közbirtokosság erdejéből 773 » 
az atyhai közbirtokosság erdejéből . 400 » 
a szt.-egyházas oláhfalvi eredejéből. 481 » 
Zsombor község erdejéből 640 » 
a hom.-oklándi közbirtokosság erdejéből 258 » 
a hom.-ujfalui közbirtokosság erdejéből 300 » 
a vargyasi közbirtokosság erdejéből 1352 
a száldobosi közbirtokosság erdejéből . 626 » 
a m.-hermányí közbirtokosság erdejéből . . . . . 1003 hold

legelő erdő üzemmódban kezeltessék; ezen üzemmódnál a legeltetés szélesebb korlátok között s mennél kiterjedtebb mértékben fog gyakoroltatni, miután a fatermelés csak másodrangú czéllá van téve,  ehhez mérten a fák a körülményektől megengedet legkisebb záródásban fognak tartatni, minek következtében a gyéren álló fák között a fütermés és ezzel a legeltethető területek is sokkal nagyobbak és jobbak lesenek, mint a zárt erdőben. 


***

A kihágások közül az utrendőri kihágások a leggyakoriabbak, volt összesen 317 eset, leginkább Alsó- és Felső-Sófalva, Atyha és Parajd községekben


***

  • roncsoló toroklobban megbetegedett: Alsó-Sófalva
  • hasi hagymázban: Alsó-Sófalva
  • trachomás

A forrás itt érhető el.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése