2014. június 17., kedd

Az alsósófalvi „rovásírásos" emlék

   A melegszívű székely író, Nyírő József szeretettel figyeli népének minden életmegnyilvánulását. Megdicséri, ha megérdemli, de ostorozza is, ha arra reászolgál. Nem hanyagolja el azonban a múltat sem, mert ha valami 
érdekes régiség bukkan valahol napvilágra, rendszerint ő az első, ki nagy közönségünk körében vonzóan népszerűsíti azt. 

  Így írt a Keleti Újság 1933. évi szeptember 10-i számában arról az Alsósófalva határában lelt „rovásírásos" kőről, amelyet Balázs Alajos ottani tanító fedezett fel. Cikkében Balázs rajzát is közölte. Miként a rajz mutatta, a „rovásírásos" szöveg három rövidebb-hosszabb sorban elhelyezett írásjegyekből áll. A második sor kezdetén kiolvashatták ugyan a latin betűkkel írott „AZ ISTEN" szavakat, ámde mivel a többit sem Balázs, sem Nyírő nem bírták kibetűzni a latin ábécé segítségével, mindketten arra gondol­tak: vajjon nem rovásjegyekkel írták-e a többit? Mindkettőjük dicséretére legyen mondva, csak feltételesen állították ezt. Sokkal józanabbak voltak, hogysem a bizonytalannak látszó alapra támaszkodva biztos tényként dobták volna a köztudatba. Sőt Nyírő — igen helyesen — annyira óvatos volt, hogy még arra is gondolt, vajjon nem hamisítvány-e ez is, mint annyi más rovásírásos, runás emlék?A cikk forrása és folytatása itt vagy itt érhető el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése