2017. május 19., péntek

Kiskőrösi út

   2017 május 12-14 közötti időszakban az Alsósófalvi Református Gyülekezet Kórusa Kiskőrösre (Magyarország) látogatott. Rendkívül kedves és barátságos fogadtatásban volt részünk.

   Szombaton egy termálvizű strandon fürödhettünk, délután pedig egy zenés áhitatnak lehettünk résztvevői. Az igei szolgálatot: Timár Zsolt, alsósófalvi lp.végezte. Az Istentisztelet keretében fellépett a kórusunk: Parajdi Orsolya vezetésével, valamint közös éneklés is volt a házigazda kórussal: Pusztai Virág Katalin irányításával.

   Vasárnap délelőtt ünnepi Istentiszteleten vettünk részt. A keresztség sákrámentumát Pénzes Péter helyi lelkipásztor szolgáltatta ki. Az igei szolgálatot: Timár Erika lp. végezte.

   A kórusunk több énekszámot is elénekelt ez ünnepi alkalomból. A nemzeti imánk eléneklése után a központi térre vonultunk a Petőfi szoborhoz, ahol az alsósófalvi kórus evangéliumi és hazafias dalokat énekelt. Petőfi Sándor szülőházának-, és a Petőfi múzeum meglátogatása sem maradt el. A közös ebéd után egy szőlős gazda tanyájára voltunk hivatalosak, majd közös vacsora következett.

   Felemelő élmény volt Kiskőrösön lenni! Hálás szívvel köszönjük a Református Gyülekezet és a Kórus meghívását!

   Köszönjük a szívélyes fogadtatást és az áldozathozatalt a helyi Lelkipásztornak és családjának,a Gyülekezet gondnokának és családjának,Patka Istvánnak és családjának,a kórusnak, és Mindazoknak,akiknek része volt abban,hogy mi jól érezzük magunkat!

   Isten áldja meg életüket és szolgálatukat!

Soli Deo Gloria!
Alsósófalva, 2017 május 18.-án
Timár Erika lp.


" És monda Dávid a Léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyafiai közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel! "
1 Krónika 15,16

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése