2011. július 26., kedd

A két Sófalva

   Valamikor régen Alsósófalva és Felsősófalva egy település volt. A két falu a Korond-pataka két partján terül el. Egységét csak az a tény borította fel, hogy esős időben az alszegiek (Alsósófalviak ) nem tudtak templomba járni ugyanis akkoriban a folyó nagy kiterjedésű mocsaras része elválasztotta  " alszeget fesszegtől ". Így mikor már a falu lakossága, annyira meggyarapodott külön templomot és falut akartak  létrehozni. Orbán Balázs eképpen ír Sófalváról :


"   A korondi fürdőn alól negyedórányira a két (alsó és felső) Sófalva következik, mindkét falu a folyó ellentétes partján igen festőileg fekszik.
   Az országut által érintett Felső-Sófalvának temploma egy magaslaton igen festőileg fekszik. A torony gombján, az e vidéken divatos nap- és szélkakas ireg-forog a szél irányát jelölve.
   A falu felett (keletre) a Kodáros-patak által körül folyt hasonnevü szikladomb emelkedik, melynek szabályszerü s meglehetős terjedelmü fennlapján a monda szerint Kodáros vára állott, s rejtett pinczéiben most is tündérek által őrzött kincset hisz a nép. Most ott semmi nemü épitkezésnek nyoma nem látszik; legfőlebb szétszort kövek, s elporlott ragacs (cement) sejtetik, hogy itt valamely épület vagy erőd állhatott. Vajon nem valami római vigilia volt-e? mely az ide közel levő, a római uralom korában is müvelet alatt állott sóaknákra figyelt. Fennebb a Róka lyuk nevü helyen sok tégla és cserép darabokat, s régi pénzeket is fordit ki az eke.
   Sófalván csak nem minden családnak külön temetkező helye van, a fejfák czifrán, tulipánoson vannak kimetszve, főként a férfiak sirjain lévők s ezekbe, de csak a szabad székelyekénél (mert jobbágynak ezt tenni nem volt szabad) egy zászlós kopjanyél van helyezve. Oly szokás ez, mely kisebb-nagyobb módositással meg van nemcsak a Sóvidéken, hanem a Nyikó és Gagyvize melyékén is. Sok helytt csak a csatában elestek, vagy fegyver által kimultak, vagy valamely bátor tett által kitüntek részesülnek ezen megtiszteltetésben. Régi daliás idők maradványai, lovagias emléke azon harcias és szabad korszaknak, midőn minden székely nemes és lovag, midőn minden székely fegyverthordó honvéd volt. "


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése