2011. július 23., szombat

Sükösd Ferenc

   Alsósófalva egyik leghíresebb személyisége Sükösd Ferenc. Emlékét őrzi saját szülőfalujában, egy emlékház és egy iskola.

Életrajzi adatok : 
  • 1949-1953: Zene- és Képzőművészeti Líceum, Marosvásárhely;
  • 1953-1959: kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Kádár Tibor, Miklóssy Gábor. 1960-1972 között a Marosvásárhelyi Képtár muzeológusa.
  • 1970-ben Vida Árpád marosvásárhelyi gyűjteményes kiállításának szervezője. Az Igaz Szó (Marosvásárhely)
  • 1972 decemberében megjelent, a kortárs erdélyi képzőművészetet összegező számának egyik szerkesztője.
  • 1990-ben szülőfaluja általános iskolája nevét vette fel.
  • 1995-ben emlékháza nyílt ugyanott.
Alkotói munkássága :

   Festészete tematikájában egyrészt bensőségesen családias, másrészt a szülőföld szociális és kulturális meghatározottsága iránt vállalt felelőssége értelmében, hazafias volt. Belső kíváncsiságtól futott kísérletező kedvvel kutatta a klasszikus és a kortárs európai irányzatok - saját festészetében jól hasznosítható, ugyanakkor visszafojtottságában is eruptív személyiségéhez közel álló - formalehetőségeit. Jelentősek az absztrakció határán keletkezett, hol kirobbanó gesztusokkal, hol nagy érzékeny foltokban fogalmazott tájképei és szimbolikus erejű állatküzdelmeket megjelenítő expresszív festményei, valamint családtagjait és az erdélyi tájat megjelenítő tömören fogalmazott grafikái.

   Sükösd Ferenc alkotói munkásságát meghatározták a gyermekkori emlékek, a Sóvidék sajátos arculata, világa. A tájhoz és emberéhez való kötődés, hűség abban nyert elismerést, hogy emlékét a falu apraja-nagyja őrzi, megbecsüli.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése