2014. április 26., szombat

Alispáni jelentés Udvarhely vármegye közigazgatási állapotáról az 1902. évben.

   A földmivelésügyi kormány a legelő erdő üzemmódban való kezelést 1002. év végéig összesen a következő erdőbirtokokon engedélyezte:

Alsósófalvi közbirtokosság erdejéből ... . 1002 k. hold. 
Alsósófalvi iskola » ... . 334 » » 
Bogárfalvi közbirtokosság » ... . 402 » » 
Csehétfalvi » » ... . 103 » » 
Farkaslaki » » . . . . 372 » » 
Fancsali » » ... . 144 » » 
Felsősófalvi » » . . . 302 » » 
Kecsetkisfaludi » » ... . 273 » » 
Korondi » » ... . 1707 » » 
............................................................
Parajdi » . . 200 » » 
Parajdi csoport » » . . 1172 » » 
............................................................
Korondi unit. egyháznak . . 1(52 » » 
Korondi róm. kath. egyháznak » . . 182 » » 
............................................................

 Itt az előző jelentésein kapcsán felemlitendőnek tartom, hogy az erdei legeltetés kérdésének okszerű és méltányos szabályozása végett a m. kir. földmivelésügyi Miniszterur által kiküldött szakközegek az elmúlt évben működéseiket folytatták és be is fejezték — s valószinü, hogy munkálatuk a folyó évben teljes elintézést fog nyerni. 

A forrás itt érhető el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése