2014. április 26., szombat

Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára - Péter Károly

   Péter Károly (Szörcsén, 1867. ápr. 1. – ?Alsósófalva, 1927. okt. 29.) ref. egyházkerületi titkár. A gimnáziumot Sepsiszentgyörgyön. Nagyenyeden és Székelyudvarhelyen, a teológiát Nagyenyeden 1890-ben végezte. Miután két évig köztanító volt, 1892 novemberében Magyargyerő­monostoron, 1896 augusztusában Alsósófalván lelkész lett. Az →udvarhelyi egyházmegye 1901 májusában főjegyzővé, 1903 júliusában →esperessé választotta. 1907 júliusától azután az →erdélyi egyházkerület titkári tisztét vitte haláláig. – Tagja volt a →budapesti második és harmadik zsinatnak, és sokáig a →konventnek. Számos cikke jelent meg egyes egyházi lapokban. Szerkesztette a „Ref. prédikátori tár”-t (2 k.) 1907–1912. – Művei: Beköszöntő beszéd Alsósófalván. (Kecskemét, 1896.) Ker. vallástan. (Székelyudvarhely, 1900.) (Új kiad. Kolozsvár, 1910.) A teremtés és az első emberek (Zittel nyomán négy felolvasás). (Kolozsvár, 1904.) Jézus nyomdokain (Átdolgozott külföldi prédikációk). (Uo. 1916.) – Apósa volt →Mátyás Ernőnek

A forrás itt érhető el.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése