2011. július 23., szombat

Keletkezés történet

   A falu településének írásos nyomai nincsenek. Pontosan ma sem tudjuk a falu történetének a kezdetét. Alszeg, vagyis Alsósófalva valószínűleg a sóháti bányaművelés fokozottabb megkezdése után jöhetett létre. 

   Sok szájhagyomány kering az első települések történetéről, de ezeket csak a romantikájuk tartja meg, a néphagyomány számára is inkább, mint a hitelességük. 

   A falu területét és a környező vidékét hatalmas erdőségek borították a településtörténet kezdetén. Egyetlen emberlakta hely a sósziklák közvetlen közelében lehetett, ami a legrégibb időktől folytatott sótermelés tett indokolttá. A szájhagyomány azt tartja az első telepeseket illetően, hogy ennek a területnek nagy erdőségeiben és a Sóhegytől délkeletre eső Korond patak mentének nádas területén két rabló-betyár banda tanyázott, melynek leszármazottjai a Fülöpök és a Kacsók. Valószínűbbnek tűnik az a szájhagyomány, hogy a felsősófalvi székely birtokosok a Fülöp és Lukács családból telepedtek át a Korond vizén innen, s szaporodásukkal Alszeg, később Alsósófalva nevezetet nyert. 

  Az ősi sótermelés indokolja azt a föltevést, hogy a régebbi településű atyhai sóvágómunkások telepedtek itt meg mint bánya közelségében levő előnyös helyen. A Sóhegytől keletre, a Korond vize mellett egy Tekerestanya nevű dűlő név arra enged következtetni, hogy székely előidőkben itt emberi település volt. 

   A Nagyvész nevű dűlőben a falu déli határán egy településre alkalmas fennsíkon 1946-ban Káli Farkas alsósófalvi szántó-vető, munka közben hatalmas középkori sírra bukkant, agyagedényekben eltett hamvakra. 

   Területünk már az ősember korában lakott volt. Ennek egyik fontos oka a sóban való gazdagság lehetett. A sófejtését megkönnyítette itt az a ritka és egyebütt nem nagyon észlelhető tünemény, hogy a sótörzs a föld felszínére bukkant és így lehetetlen volt, hogy az ősember is észre ne vegye. A sótelep közelében arany ékszert is találtak, ami arról tanúskodik, hogy fontos kereskedelmi, forgalmas központ lehetett. 

   Alsósófalva a legfiatalabb telepítménye a vidéknek. A XVI. század elején vette eredetét. A következő évszázadok sokszor viharos idők eseményeit mindig túlélte. 

   A falu mindig a jelenlegi helyén állott, nem vándorolt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése