2014. július 26., szombat

Paál Lajos református lelkész

   Paál Lajos (dálnoki) ref. lelkész* Dálnokon (Háromszék m) 1883 julius 6-án. Középiskoláit a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban, egyetemi és theologiai tanulmányait Kolozsváron végezte. Rendes lelkészi működését Alsósófalván (Udvarhely m) kezdte, ahonnan 11 évi szolgálat után Bögözre került, 1922 júniusában választották meg Kézdivásárhely rendes lelkészének, s azóta itt működik. A kézdi ref. egyházmegye lelkészi értekezletének elnöke, egyházi, társadalmi és kulturális alakulatok vezető egyénisége. Behatóan foglalkozik gazdasági, méhészeti kérdésekkel. Felesége: Dencz Róza a ref. Nőszövetség elnöke s több emberbaráti és jótékony célú egyesület vezető tagja.

Forrás: mek.oszk.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése